RREGULLORE

A-RREGULLORE E ZYRES

Cila eshte rregulloria per te zhvilluar trajnime?

Trajnimi eshte nje proces delikat i cili kerkon nje komunikim cilesor te paleve ku secila duhet te luaje shume mire rolin e saj. Per kete qellim individet te cilet do te trajnohen ne zyre dhe online, duhet qe paraprakisht te lexoje dhe te jene dakort me rregulloren e saj.

Lexo  rregulloren …

Kursanteve ju ofrohet nje plan i detajuar i seancave te kurseve.

B-PLAN TRAJNIMI

Ne adresat e email-ve ju vjen plani i dedikuar per kursin tuaj. Ju mjafton te jepni vetem ok dhe ta regjistroni ne kalendarin tuaj.

Ne kete menyre ju do te ndiqni planin e seancave te cilat do te zhvillohen. Per arsye objektive mund te kete shmangie nga plani, por seancat perkatese do te zhvillohen ne vazhdimesi.