PROCEDURA E SELEKSIONIMIT

NE JEMI TE FOKUSUAR TEK CILESIA

Procesi i trajnimit te kursanteve eshte nje proces shume i rendesishem. Kursantet mund te jene student, ekonomist te sapo diplomuar, ekonomist ne hapat e para, ekonomist, kontabilist, ekspert kontabel dhe administratoret e biznese.  Ne fillim te gjithe aplikuesit kalojne ne procesin e seleksionimit  per trajnim.

Ne kete menyre ne informohemi per individet te cilet do te trajnojme, pergatisim oferten financiare dhe fillojme me shume perkushtim procesin e trajnimit.

Hapat e nevojshem per te filluar kursin:

1- RREGJISTRIMI.

Kursi mund te zhvillohet prej fillestareve, ekonomisteve, kontabilisteve dhe eksperteve kontabel.  Edukimi ne distanc (anydesk+whatsapp)  ju mundeson te trajnoheni online pavaresisht vendodhjes suaj.

Kursantet ne fillim rregjistrohen per kursin

  • a) Ne rubriken Rregjistrime
  • b) ose Telefon (whatsapp, viber)

2-PROGRAMI DHE CMIMI.

Kursantet ne fillim informohen per :

3-RREGULLORE.

Cdo kursante duhet te lexoje rregulloren e kursit .

4- FORMULARI I TRAJNIMIT.

Cdo individe duhet te plotesoje formularin e trajnimit

5-TEST PRANIMI. 

Individeve sipas rastit ne fillim ju zhvillohet “Test pranimi“. Ne testet e pranimit perfshihen : teste informatike, teste numerike, teste emocionale dhe teste kontabiliteti. Ne rastet kur informacioni i grumbulluar nga “Formulari i Trajnimit” & “ Komunikimi (intervistimi) me kursantin” na siguron informacionin e mjaftueshem per te njohur kursantin, atehere testet mund te mos zhvillohen.

Nese kursantet shprehin deshire, atehere me deshiren e tyre testet e pranimit do te zhvillohen.

6-OFERTA FINANCIARE.

Ne rekomandojme qe leximi i programit, cmimeve, rregullores dhe plotesimi i formularit te trajnimit te realizohen me shume kujdes. Cdo informacion i plotesuar ka efekt te drejteperdrejte ne  “Oferten financiare” e cila do tju prezantohet.

7-KURSI.

Zhvillimi i kursit eshte nje proces shume i rendesishem per ne. Ju mund te zgjidhni te zhvilloni kursin ne njeren prej formave : kurse te dedikuar, klasa te vogla ose ne klasa te medha. Oraret e kurseve planifikohen dhe rekomandohet te mos kete mungesa te panevojshme. Ne mirekuptojme te gjitha situatat e vecanta, ngarkesat ne pune dhe sistemimet ne orare.

8-TESTIMI FINAL.

Ne perfundim te trajnimit kursantet do te zhvillojne “Testimi final” i cili perbehet nga dy pjese: a) Teste me alternativa b) Ushtrim Praktike

9. CERTIFIKIMI.

Ne perfundim te trajnimit kursantet paisen me certifikaten e trajnimit. Ne jemi partner te autorizuar nga prodhuesi i programit. Ne bashkepunojme me prodhuesin e programit dhe kemi zgjidhur probleme pa fund me te cilat bizneset dhe individet prezantohen ne praktike.