PODCAST/VIDEO

Ju mund te shikoni free video dhe te degjoni podcaste si me poshte:

I-VIDEO LEKSIONE

  • Bazat e Kontabilitetit. Kliko ketu per te pare videot. Free.

II-PODCAST

  • Manaxhim Projekti. Kliko ketu per te degjuar podcast-et.Free.

III-KONTABILITETI MANUAL

  • Kontabiliteti Manual. Kliko ketu per te degjuar podcast -et. Paswordi ju jepet nga pedagogu.

IV-KONTABILITETI I KOMPJUTERIZUAR PER SOFTWARE APLIKATIV

  • Kontabiliteti i Kompjuterizuar per Software Aplikativ. Kliko ketu per te degjuar podcast -et. Paswordi ju jepet nga pedagogu.

V-SKK

  • Standartet Kombetare te Kontabilitetit. Kliko ketu per te degjuar podcast -et.

    Paswordi ju jepet nga pedagogu.

VI-DF

  • Drejtim Financiar. Kliko ketu per te degjuar podcast -et.

    Paswordi ju jepet nga pedagogu.

VII-E-TAX