EXCEL PER EKONOMISTET

Trajnimi synon te pergatise me njohuri stafet e bizneseve/ institucioneve per te rritur profesionalizmin dhe njohurite e tyre ne pune.

HAPI 1, I CDO TRAJNIMI

EXCEL PER EKONOMISTET

Nepermjet moduleve te meposhtme do te mund te jeni me te suksesshem ne biznesin tuaj. Ne trajnim stafet e bizneseve mund te ecin sipas moduleve te meposhtme ose te perzgjedhin programin sipas preferencave perkatese.

Individet do te mund te perpunojne ne Microsoft Excel informacionet e biznesit per klientet, furnitoret, arkat, bankatetj.

Njekohesisht do temund te ndertoni planet e biznesit per periudha 3 deri ne 5 vjecare per biznesin tuaj.

 

 

 

MODULE SIPAS KERKESES

 

PREZANTONI KERKESEN TUAJ DHE NE JU PERGJIGJEMI NE MODULE SPECIALE 

Komuniko ketu…