Asistenc Online

Sherbimi i asistences online ofrohet per te gjithe ekonomistet dhe kontabilistet te cilet perdorin nje softuer kontabiliteti. Ne ju japim asistenc online ne cdo qytet te Shqiperise,  duke synuar rritjen e performances suaj dhe te aktiviteteve tuaja.

 • 1-Udhëzime për korrigjimin e parregullsive dhe diferencave.
 • 2-Konfigurimin e shtesave apo modifikimeve të ndryshme me ndihmën e stafit administrativ.
 • 3-Shtesa dhe modifikime të funksioneve dhe moduleve.
 • 4-Trajnime shtesë per probleme specifike.
 • 5-Konsulenc per implementimin e programeve kompjuterike ne ndermarrje private dhe publike.
 • 6- Menaxhim projektesh te teknologjise se informacionit.

KERKO ASISTENC

Dergoni email ne adresen

sherbimperklientin@gmail.com

 

 

 

Si ofrohet Asistenca Online?

 • Nepermjet video dhe materiale sqaruese per problemin tuaj
 • Lidhje remote nepermjet Anydesk ose TeamViewer
 • Video Call nepermjet Zoom ose Meet

Asistenc online ofrohet ne keto forma:

 • Asistenca online ofrohet nepermjet telefonit, lidhje remote dhe video call
 • Konsulencë praktike për regjistrime të përditshme në program.
 • Asistencë për procedurën e mbylljes së vitit dhe për përpilimin e bilancit.
 • Vlerësim i kërkesave për funksione, raporte dhe shërbime suplementare.

Procedura:

 • Planifikohen oret e asistences
 • Faturimi realizohet ne ore pune ose sipas kontratave perkatese te rakorduara midis paleve
 • Pagesa realizohet nepermjet bankes.