ALPHA WEB SHKOLLA

Alpha Web eshte nje program per financat dhe kontabilitetin e firmave i përshtatshëm për: bizneset tregtare, prodhuese, ndërtim, shërbim, zyrat e kontabilitetit, bankat, ojf-të, ojq-të etj. Ai mund te perdoret nga te gjithe: Administratoret, Ekspertet Kontabel, Kontabilistet e Miratuar, Ekonomistet e firmave dhe ata te cilet studiojne ose kane perfunduar studimet. Modulet bazë: raporte, kontabiliteti, inventarë, blerje dhe shitje, klientë dhe furnitorë, arka dhe banka, prodhimi, aprovimet, amortizimi, qendrat e kostos, burimet njerëzore, transferimi etj. Lexo me shume…

Kontabiliteti i Shkollave dhe Universiteteve , publike dhe private duke perdorur Alpha Web eshte i mundur nepermjet mesimit te softwerit online ose ne zyre.

Aktiviteti juaj do te mund te gjeneroje ne kohe reale Bilancin dhe PASH e shkolles (universitetit) si edhe bilancin/ PASH e cdo klase. Ne kete menyre ne kohe reale do te keni rezultatin financiar te cdo klase, duke mundesuar analizen e vazhdueshme te akvititetit tuaj. Njekohesisht do te mund te analizoni kostot dhe marzhin e fitimit per cdo klase, vitin ose shkollen.

Njohurite per programin, kontabilitetin dhe fiskalitetet kombinohen shume mire ne trajnimet per Alpha Web Shkolla.

KURSE ONLINE DHE ZYRE

 

ALPHA WEB BUSINESS

Programi i kursit Alpha Web Businessshiko…

CMIMET shiko…

1-Nivelet e kurseve :         A1+A2+B1+B2+C1+C2.

2-Fillestaret:                       Per fillestaret rekomandohen te ndiqet programi me ngjyre te zeze.

3-Format e kursit             Kurse te Dedikuar,  Klasa te VoglaKlasa te MedhaWebinar

4-Koha e kursit:

5-Ndermarrje:                 2  Ndermarrje ne dispozicion

a-Ne ndermarrjen e pare ju mund te shikoni si kane punuar te tjeret me Alpha Web.

b– Ne ndermarrjen e dyte, do te punoni ne menyre te pavarur dhe ne kete menyre do te rrisni aftesite tuaja.

6-Fleksibiliteti:                 Program sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit (per Ekspertet Kontabel, Kontabilistet & Ekonomistet).

7-Ushtrim Praktike.      Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit

8-Teste                                Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhueshme, nepermjet testeve

9-Testimi Final.              Testim ne perfundim te trajnimit:

10-Suport                             Suporti per te gjithe kursantet ofrohet ne disa drejtime:

a-Ne perfundim te kursit ju prezantojme ofertat aktuale te punes

c-2-Suport ne vendin e punes

11-Certifikimi                     Ne jemi te autorizuar nga prodhuesi i programit Alpha Web, shiko ketu…

 

 

PARTNER TE AUTORIZUAR TE IMB

22 VJET, PARTNER TE IMB-se

 

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Alpha Web:

  • 1-Kurse te Dedikuar:                                      1 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel

  • 2-Kurse ne Klasa te Vogla:                      2-4 individe & 1 pedagoge. Kursi ne kohe reale dhe orare fleksibel

  • 3-Kurse ne Klasa te Medha :                  5-10 individe& 1 pedagoge.Kursi ne  kohe reale dhe orare standart

  • 4-Webinar  :                                                           Individi meson ne menyre te pavarur.