ALPHA WEB KLINIKA

Alpha Web eshte nje program per financat dhe kontabilitetin e firmave i përshtatshëm për: bizneset tregtare, prodhuese, ndërtim, shërbim, zyrat e kontabilitetit, bankat, ojf-të, ojq-të etj. Ai mund te perdoret nga te gjithe: Administratoret, Ekspertet Kontabel, Kontabilistet e Miratuar, Ekonomistet e firmave dhe ata te cilet studiojne ose kane perfunduar studimet. Modulet bazë: raporte, kontabiliteti, inventarë, blerje dhe shitje, klientë dhe furnitorë, arka dhe banka, prodhimi, aprovimet, amortizimi, qendrat e kostos, burimet njerëzore, transferimi etj. Lexo me shume…

Kontabiliteti i Klinikave Dentare duke perdorur Alpha Web eshte i mundur nepermjet mesimit te softwerit online ose ne zyre.

Aktiviteti juaj do te mund te gjeneroje ne kohe reale Bilancin dhe PASH e Klinikes si edhe Bilancin/ PASH e cdo posti pune. Ne kete menyre ne kohe reale do te keni rezultatin financiar te cdo posti pune, duke mundesuar analizen e vazhdueshme te akvititetit tuaj. Njekohesisht do te mund te analizoni kostot dhe marzhin e fitimit per cdo artikull dhe grup artikujsh te shitur.

Njohurite per programin, kontabilitetin dhe fiskalitetet kombinohen shume mire ne trajnimet per Alpha Web Klinika.

 

 

ALPHA WEB BUSINESS

SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

Programi i kursit Alpha Web Business, shiko…

CMIMET shiko…

1-Nivelet e kurseve :         A1+A2+B1+B2+C1+C2.

2-Fillestaret:                       Per fillestaret rekomandohen te ndiqet programi me ngjyre te zeze.

3-Format e kursit             Kurse te Dedikuar,  Klasa te VoglaKlasa te MedhaWebinar

4-Ndermarrje:                 2  Ndermarrje ne dispozicion

a-Ne ndermarrjen e pare ju mund te shikoni si kane punuar te tjeret me Alpha Web.

b– Ne ndermarrjen e dyte, do te punoni ne menyre te pavarur dhe ne kete menyre do te rrisni aftesite tuaja.

5-Fleksibiliteti:                 Program sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit (per Ekspertet Kontabel, Kontabilistet & Ekonomistet).

6-Ushtrim Praktike.      Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit

7-Teste                                Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhueshme, nepermjet testeve

8-Testimi Final.              Testim ne perfundim te trajnimit:

9-Suport                             Suporti per te gjithe kursantet ofrohet ne disa drejtime:

a-Ne perfundim te kursit ju prezantojme ofertat aktuale te punes

c-2-Suport ne vendin e punes

10-Certifikimi                     Ne jemi te autorizuar nga prodhuesi i programit Alpha Web, shiko ketu…