ALPHA WEB HOTEL

Kontabiliteti i Hoteleve duke perdorur Alpha Web eshte i mundur nepermjet mesimit te softwerit ne formen online ose ne zyre.

Eshte e detyrueshme qe kursantet te jene trajnuar paraprakisht per nivelin fillestar dhe mesatar per Alpha Web Business.

Njohurite per programin, kontabilitetin dhe fiskalitetet kombinohen shume mire ne trajnimet per Alpha Web Hotel. Shpenzoni  disa jave duke u trajnuar per programin financiar dhe kontabel Alpha Web dhe do te filloni te beni pjese ne profesionistet e suksesshem.

Programi Alpha Web Hotel mund te lidhet me programe te tjere te barit, restorantit dhe rezervimeve (keto jane programe shitje). Ne programet e rezervimeve Alpha Web Hotel lidhet me ProDream ( Program per rezervimet. Lidhet me Alpha Web Hotel dhe me Booking)

KURSE ONLINE DHE ZYRE

SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

ALPHA WEB HOTEL

Programi i kursit Alpha Web Hotel,

shiko…

 

CMIMET E KURSEVE

1-Nivelet e kurseve :         A1+A2+B1+B2+C1+C2

2-Format e kursit                Kurse te Dedikuar, Klasa te Vogla

3-Koha e kursit:               Me kerkese paraprake

4-Ndermarrje:                       2 Ndermarrje ne dispozicion

  • -Ne ndermarrjen e pare ju mund te shikoni si kane punuar te tjeret me Alpha Web.
  • –Ne ndermarrjen e dyte, do te punoni ne menyre te pavarur dhe ne kete menyre do te rrisni aftesite tuaja.

5-Fleksibiliteti:                 Program sipas kerkeses dhe llojit te individeve dhe aktiviteteve

6-Ushtrim Praktike.      Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit

7-Teste                                Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhueshme, nepermjet testeve