ALPHA DEPO FARMACEUTIKE

Program vetem per Depot Farmaceutike

A kërkon një program të thjeshtë komjuterik për administrimin e farmacisë tuaj?

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Alpha Web:

SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

PROGRAMI I KURSIT

shiko ketu

 

CMIMET E KURSEVE

 

Përse të duhet Alpha Pharma?

  • Gjeneron raporte të shumta brenda dhe jashtë rimbursimit: raportet standarde të rimbursimit, raporte për shitjet/blerjet e barnave, për kontrollin e inventarit, për likuidimet e faturave me para në dorë dhe nëpërmjet llogarive bankare etj.
  • Raportet kanë një numër të madh filtrash për të marrë të dhëna të hollësishme (shitjet sipas periudhave, sipas klientëve, sipas artikujve të veçantë, sipas farmacistëve etj; gjendja e artikujve sipas magazinave, sipas datave të skadencës, për artikujt në mungesë dhe atyre që janë stok në magazinë etj.), mund të eksportohen në formate jashtë programit, të printohen, të shfaqen në forma të ndryshme etj.
  • Ke të gatshme listën e përditësuar të barnave të rimbursueshëm, listën e pacientëve, kategoritë e rimbursimit, listën e mjekëve etj.
  • Regjistron shpejt faturat duke plotësuar manualisht pak fusha, në një format të thjeshtë dhe të kostumizueshëm sipas dëshirës së përdoruesit.
  • Lidhet me çdo pajisje të jashtme: skaner (lexues optik), kasë fiskale, printera;
  • Regjistron barnat me informacione të plota në lidhje me kodin/kodin e barit/kodin e referencës nga prodhuesi, deri në dy njësi matjeje, peshën, nivelin e tvsh-së, datën e skadencës etj.