TRAJNIMI IM
 

SYLLABUSTESTESOFTWARE


 

SYLLABUS.  Kurset per software financiare dhe programet Microsoft Office jane te organizuar sipas programeve. Shiko…

TESTE.  Njohurite per software te kontabilitetit te informatizuar maten nepermjet testeve ne perfundim te trajnimit. Shiko…

SOFTWARE. Kursanteve ju jepet perdoruesi dhe fjalekalimi per software financiar online ose ju instalohet versioni mesimor i programit per tu ushtruar ne menyre te pavarur. Shiko…

PROGRAM PER FINANCAT, KONTABILITETIN DHE SHITJET