Trajnimi Im

Kurse Software                                           0684868595
_____________________________________
Alpha Business-Alpha Start- Alpha Farmaci

programe te  instalueshem qe punojne ne rrjet

Alpha Web Business

program 100% online dhe i instalueshem per biznese

Alpha Web Buxhetor

program 100% online dhe i instalueshem per institucione

_____________________________________

alpha web 1 - Copy

Krijoni kapitalin tuaj intelektual duke investuar në njohuritë, aftesitë dhe vlerat. Ato janë rezultat i edukimit,eksperiencës dhe trajnimeve. Të treja këto përcaktojnë sa mirë ju do të bëni punën dhe vlerën e kontributit tuaj në biznes ose organizatë. Cdo biznes/organizatë zhvillon një seri sistemesh, procedurash, metodash, teknikash dhe strategji tregu për të shitur produktet dhe shërbimet e tij dhe për të kënaqur konsumatorët. Cdo biznes ka një sistem të brendshëm kontrolli për kontabilitetin, administrimin dhe kontrollin financiar. Këto sisteme kërkojnë kohën e tyre të zhvillohen dhe  për të mësuar një person të ri i cili do të angazhohet në biznes/organizatë. Një person që njeh dhe kupton këto sisteme ka një formë të kapitalit intelektual shumë të dëshiruar dhe kërkuar nga bizneset dhe organizatat.
Nje individ i cili eshte ne fillimet e tij per te konsoliduar njohurite e marra nga procesi i studimeve te tij dhe per ta lidhur me boten reale te operimit te bizneseve do ta orientonim drejt Alpha Business. Vetem nese do te kishte nje aktivitet specifik do te ishte e nevojshme pershtatje per Farmacite.
Te gjithe ata qe deshirojne te rrisin ne nje nivel shume te larte njohurit e tyre, deshirojne te investojne per te ardhmen dhe deshirojne te njohin dhe te dine si operojne bizneset e medha do te rekomandonim Alpha Web Business.
Individet te cilet jane te interesuar per punesimet ne institucione shteterore do te rekomandonim Alpha Web Buxhetor (mbeshtetur ne kontabilitetin publik). Mgjt nese nje individ trajnohen per Alpha Web Business, ai eshte ne gjendje te perdori programin Alpha Web Buxhetor me pak pershtatje dhe rifreskim te njohurive te kontabilitetit publik me te cilin operojne institucionet.

1-Trajnim Cilësor. 

a-17 vite përvoje në trajnime me softwarët e bizneseve

b-6 vite përvoje në trajnime online

c- situata praktike

2.Certifikim Trajnimi. Të trajnuarit në zyrat tona ose online përfitojnë edhe Çertifikatën e Trajnimit . 

3- Kurset ne Zyre/ dhe Online. 

1-Pagesa realizohet në zyrë/me bankë, pasi është rakorduar për trajnimin në zyrë ose online

2-Fatura dërgohet me postë