TRAJNIMI IM
 

 …

RREGJISTRIME KURSE

PROGRAME KOMPJUTERIKE FINANCIARE

 

 ZGJIDHJE PER BIZNESE DHE MUNDESI PUNESIMI PER INDIVIDE

KURSE TE PERSONALIZUAR – KLASA TE VOGLA  – KLASA TE MEDHA  – KURSE NE WEBINAR

OFERTA TRAJNIMI , 1 MAJ – 1 TETOR 2017 

 

ALPHA WEB BUSINESS

 90% ZBRITJE NE KURSET PER NIVELET A1 DHE A2

 

ALPHA BUSINESS

50% ZBRITJE PER KURSET NE NIVELET A1 DHE A2, 70% ZBRITJE PER B1 DHE 90% ZBRITJE PER B2

 

FINANCA 5

50% ZBRITJE PER KURSET NE NIVELET A1 DHE A2, 70% ZBRITJE PER B1 DHE 90% ZBRITJE PER B2

 

OFERTAT JANE TE VLEFSHME PER KURSET E PERSONALIZUAR DHE KURSET E PAVARUR