TRAJNIMI IM
 

VIDEO CALL

TRAJNIME NE ZYRE & ONLINE

TRAJNIME  TE DEDIKUAR ( 1 individe)  –  KLASA TE VOGLA  (2-4 individe) – KLASA TE MEDHA (5-10 individe)

 

SYLLABUS   – CERTIFIKIME – TESTE   

SYLLABUS.  Kurset per software financiare: Alpha Web Business,Alpha Web Buxhetor,Financa,Alpha Business  dhe programet Microsoft Office jane te organizuar sipas programeve. Shiko…

CERTIFIKIME. Ne perfundim te kursit realizohet edhe certifikimi perkates per kursantet. Shiko…

TESTE.  Njohurite per software te kontabilitetit te informatizuar   i vleresojme nepermjet   nepermjet ushtrimeve komplekse dhe testeve ne perfundim te trajnimit. Modele testesh shiko…

SOFTWARE PER FINANCAT &, KONTABILITETIN E BIZNESEVE TE VOGLA, TE MESME DHE TE MEDHA.