Trajnimi Im

  KURSE SOFTWARE

4 

Bizneset mikro, bizneset e vogel apo bizneset e medha mund te rregjistrojne  dhe printojne Fatura Shitje me Software per Kontabilitetin e Kompjuterizuar. Raportet e magazines, raportet e klienteve, raportet e furnitoreve, raportet e arkes, raportet e bankes…etj jane vetem disa prej raporteve qe gjenerohen nga programet.

Librat e shitjes, librat e blerjeve, FDP, kartelat e klienteve, kartelat e furnitoreve, listepagesat dhe deri tek qendrat e kostove jane raporte me te avancuara te cilet i gjeni ne keto programe.

 Kurse per Software te Kontabilitetit te Kompjuterizuar

Ekonomistët e rinj dhe me përvojë, Kontabilistët, Ekspertët Kontabël dhe të gjithë individët duke zotëruar njohuri për Programe të Kontabilitetit të Kompjuterizuar prezantojnë Profesionalizëm dhe  janë më të kërkuar në tregun e punës

KURSE

 Nivel Baze  – Nivel i Ndermjetem – Nivel Mesatar –  Nivel i Avancuar

Kurse Online

1-Trajnim Cilësor.  Cilësi trajnimi  për  softwarët e kontabilitetit te informatizuar (trajnime në zyrë / online) shoqeruar me analizen kontabel  të cilat përdorin bizneset/institucionet për menaxhimin e financave të tyre. Kliko ketu…

Testi Kontabel 1                           Testi Kontabel 2           

2.Certifikim Trajnimi. Te trajnuarit ne zyrat tona ose online perfitojne edhe Certifikaten e Trajnimit . Ju jeni duke u bere nje Profesionist i vertete dhe per kete duhet te Certifikoheni.

3-Ndihmë online.  Për cdo problem konfigurimi dhe për programin në biznese/institucione.  Kliko ketu

4-Oferta Punësimi. Trajnohu për një software biznesi dhe merr një ofertë punësimi.  Kliko ketu

7

Bizneset e vogla, të mesme dhe të mëdha i menaxhojnë financat në mënyrë të suksesshme me programe biznesi.