TRAJNIMI IM
 

SYLLABUSTESTESOFTWARE


 

SYLLABUS. Per cdo kurs tregohet ne menyre te detajuar permbajtja  per cdo nivel trajnimi. Shiko…

TESTE.  Teste per te matur njohurite per software te kontabilitetit te informatizuar. Shiko…

SOFTWARE. Kursanteve ju instalohet versioni mesimor i programit per tu ushtruar ne menyre te pavarur dhe realizuar detyra te caktuara. Shiko…