Trajnimi Im

Kurse Software                                           0684868595
_____________________________________
 
Alpha Business dhe Alpha Web Business
_____________________________________

alpha web 1 - Copy

——————————————————————————————————————————————————-

1-Trajnim Cilësor. 

a-17 vite pervoje me software e bizneseve

b-6 vite pervoje ne trajnime online

c- situata praktike

d-programe me nivele dhe  pershtatje sipas kerkesave dhe nivelit te kursanteve

2.Certifikim Trajnimi. Te trajnuarit ne zyrat tona ose online perfitojne edhe Certifikaten e Trajnimit . 

3-Ndihmë online.  Për cdo problem konfigurimi dhe për programin në biznese/institucione.

4-Oferta Punësimi. Trajnohu për një software biznesi dhe merr një ofertë punësimi. 

5- Kurset Online. 

1-Pagesa realizohet me banke, pasi eshte rakorduar per trajnimin 

2-Fatura dergohet me poste

 

Alpha Kurse 1