Trajnimi Im

PROGRAME KOMPJUTERIK 

Ekonomistët e rinj dhe me përvojë, Kontabilistët, Ekspertët Kontabël dhe të gjithë individët duke zotëruar njohuri për Programe të Kontabilitetit të Kompjuterizuar prezantojnë Profesionalizëm dhe  janë më të kërkuar në tregun e punës

KURSE

 Nivel Baze  – Nivel i Ndermjetem – Nivel Mesatar –  Nivel i Avancuar

 

4

1-Trajnim Cilësor.  Cilësi trajnimi  për  softwarët e kontabilitetit te informatizuar  shoqeruar me analizen kontabel  të cilat përdorin bizneset/institucionet për menaxhimin e financave të tyre.

2.Certifikim Trajnimi. Te trajnuarit ne zyrat tona ose online perfitojne edhe Certifikaten e Trajnimit . Ju jeni duke u bere nje Profesionist i vertete dhe per kete duhet te Certifikoheni.

3-Ndihmë online.  Për cdo problem konfigurimi dhe për programin në biznese/institucione.

4-Oferta Punësimi. Trajnohu për një software biznesi dhe merr një ofertë punësimi. 

7

Bizneset e vogla, të mesme dhe të mëdha i menaxhojnë financat në mënyrë të suksesshme me programe biznesi.